Må være tilgjengelige når de trengs!

Avdelingssjef for Nordfjord psykiatrisenter Trond Aarre mener at helseinstitusjonene må være åpne og tilgjengelige når folk trenger de. I dag er det ikke slik.

Akuttinnleggelser er stort sett utelukkende tilbakefall. Det er kjente pasienter, med kjente diagnoser og som er under behandling. Folk trenger behandling når folk trenger det, ikke når det passer det offentlige. – Samhandling og brukermedvirkning er nøkkelord. Helsetjenesten må ut å treffe folk der folk er og ikke vente til det er for sent, sier Aarre. Han ønsker seg åpne institusjoner der folk faktisk kan ta kontakt når de behøver hjelp, ikke lukkede der man må vente til det offentlige tar kontakt.