LPP er representert i EUFAMI sitt styre

LPPs daglig leder, Kenneth Lien Steen, har tilbragt helgen i Bulgaria, der EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness) blant annet har avholdt årsmøte.

Kenneth ble valgt inn som styremedlem i EUFAMI, som igjen betyr at LPP vil være enda tetter på den europeiske pårørendearenaen. EUFAMI er representert av 22 europeiske land og jobber for at rettighetene og interessene til alle familiemedlemmer til personer som er berørt av alvorlige psykiske lidelser på europeisk nivå, blir ivaretatt og hørt.

Vi gratulerer Kenneth med vervet!