Krever handling nå!

LPP har sammen med sine samarbeidspartnere på nytt etterspurt hvilke tiltak helseminister Jonas Gahr Støre iverksetter for å opprette medikamentfrie behandlingsenheter. Ved flere anledninger har helseministeren støttes fellesaksjonens krav, men dette er foreløpig ikke fulgt opp.

Fellesaksjonen har derfor sendt et oppfølgingsbrev til Støre og Helse- og omsorgsdepartementet der gruppa gjentar forslag om øremerkede stimuleringsmidler til helseforetakene for oppbygging av medisinfrie behandlingsenheter, og at det iverksettes pilotprosjekter, med følgeforskning, for å øke kunnskapen om medikamentfrie behandlingsmodeller.

LPP har lenge vært en forkjemper for en individuell tilpasset behandling, men da må også alternativene eksistere, sier styreleder i LPP, Anne-Grethe Terjesen. Aksjonsgruppa kjenner ikke til at det eksisterer slike behandlingsenheter i noen av helseforetakene i dag, men forventer nå at Helse- og omsorgsdepartementet inntar en aktiv rolle for å realisere brukernes ønske om et slikt tilbud.

Hele brevet som er sendt til helseminister Støre og HOD, finner du her.