Kathleen Lynch – Minister of State, Ireland, talte til EUFAMI

Kathleen LynchDersom jeg trenger en offisiell og ferdigskrevet tale for å prate om temaet, så har jeg åpenbart ikke forstått og kan forstå temaet, sa Lynch til applaus fra salen.

Hun mente det har blitt mer åpenhet om temaet i Irland. Psykiske problemer er noe som må prates i hjel. Prat er bra, og kvinner er gode til å prate, mente hun. Fagpersonene er ikke lengre de eneste med de riktige svarene.

Politikerne er heller ikke ekspertene. Politikere velges for å forvalte en rekke områder, som alle påvirker vår mentale helse, men meningen endres med nye bevis, og disse er i stadig endring, fortalte Lynch til et lydhørt publikum.

Noen henger naturlig nok igjen i fortiden og fornekter endring. – Vi prøver å skape struktur i hverdagen når kaoset råder for våre nære. Irland har funnet 17 millioner euro på utsiden av de ordinære budsjettene til institusjonene for arbeid med mental helse. Endring er en tung prosess, men det er mulig. 22.500 mennesker er på institusjoner i Irland. Dette krever samarbeid mellom myndighetene, fagpersonene, brukeren selv, familien og samfunnet. Lynch stilte så salen følgende spørsmål: – Vi må se på oss selv og tenke, hva ville jeg ha gjort dersom jeg hadde behov for tjenestene?

Lynch mente ECT fungerer for noen, men bør være et frivillig valg. – Vi må respektere brukerens ønsker og behov. Ulike måter fungerer for ulike mennesker. Individuell tilpassing er viktig. Isolasjon er trolig den største utfordringen som absolutt ikke vil hjelpe. Hvordan skal vi greie å bryte ned barrierene og minimere isolasjonen og utfrysningen? Lynch fortalte også at det innføres kapasitetsregistrering i Irland, for slik å kunne styrke samarbeidet mellom fagpersoner, brukerne og de pårørende.