Helsedirektoratet med brosjyrer om pårørendes rettigheter

is-2146Helsedirektoratet har sluppet to brosjyrer om pårørendes rettigheter. Begge brosjyrene kan fritt lastes ned.

Brosjyre en går på informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, mens brosjyre to er en oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak. Begge brosjyrene handler altså om pårørendes rettigheter.

Begge kommer som en følge av nasjonalt strategidokument «Pårørende som en ressurs». Dette var opprinnelig et forslag fra LPP, som Helsedirektoratet tok til seg, og nå har resultatet kommet.

Her finner du brosjyren om pårørendes rettigheter for pårørende.

Her finner du brosjyren for helsepersonell om pårørendes rettigheter.