Gruppetilbud for barn og unge med psykisk syke foreldre

Høsten 2015 starter Senter for oppvekst ved Forebyggende helse- og oppvekst- og tiltakstjenester opp et gruppetilbud for barn og ungdom med psykisk syke foreldre.

Målene med dette tilbudet er at barn og unge skal få økt kunnskap om psykiske problemer, symptomer, behandling og hvordan de som står nær en person med psykisk sykdom kan påvirkes. Det er av ønske at barn med psykisk syke foreldre skal ha muligheten til å bli kjent med jevnaldrende som er i lignende situasjoner, og få mulighet til å dele tanker, spørsmål og erfaringer. I tillegg er det ønskelig at de skal oppnå økt positiv selvfølelse, samt kjennskap til egne følelser, rettigheter og behov. Dette tilbudet vil være til hjelp for unge for å utvikle strategier som kan brukes til å håndtere vanskelige situasjoner. I tillegg er økt oppmerksomhet rundt hvem som kan gi støtte, trøst og hjelp i hverdagen i fokus. Ønsket er å styrke foreldre-barn relasjonen.

Dette tilbudet er gratis. Det vil være en barnegruppe for de fra 10-12 år som vil ha oppstart i Januar 2016. Ungdomsgruppen er for de fra 13-16 år og vil starte opp i oktober 2015. I hver av gruppene vil det være 10-12 deltakere som har to gruppeledere. Det arrangeres fem samlinger etter skoletid, der det vil være mulighet for familiesamtale i forkant og etterkant av samlingene. I tillegg vil det arrangeres en foreldresamling underveis. Tilbudet vil variere mellom samtaler, undervisning og aktiviteter. I tillegg vil det å dele tanker og erfaringer stå i fokus. For hver samling blir det tatt opp et nytt tema om hvordan det er å leve med en forelder som er psykisk syk.
Konkret informasjon om tilbudet, oppstart og påmelding kommer etter hvert. Påmeldingen må skje innen utgangen av august.