Dr. Matt Muijen i WHO er klokkeklar: Organisasjonene må bli mer politiske!

Iwho_euro_enrland det eneste landet i Europa som bevilger mer penger til mental helse enn hva ordinære budsjetter tilsier. Fysiske forhold må også tilrettelegges for å tilfredsstille mentale behov, men dette er noe som koster penger, og disse pengene bevilges politisk.

Det må settes realistiske mål, både for organisasjonene og for myndighetene. – Vi vet at store endringer ikke skjer over natta, men uten politisk aktive organisasjoner som presser på, så skjer det i alle fall ikke stort, sier Muijen.