3 Prosjekter gis støtte

ExtraStiftelsen_logo_ms3 prosjekter får støtte gjennom LPP fra ExtraStiftelsen i 2014. Dette er samtalegrupper i LPP Bergen og omegn, samtalegrupper i LPP Moss og et treningsopplegg for unge gjennom LPP Vesterålen.

ExtraStiftelsen har fordelt midler for 2014, og LPP endte med støtte til 3 prosjekter i denne omgang. Samlet utgjør dette en støtte på i overkant av 200.000, og det viser at det nytter å søke. ExtraStiftelsen støtter en rekke ulike prosjekter innen helse og rehabilitering, også innen forskning.

Denne gangen er det altså LPP Bergen og omegn, LPP Moss og LPP Vesterålen som har fått støtte fra ExtraStiftelsen. Vi ønsker lykke til med prosjektene, og venter spent på å se resultatene.