Pårørendekveld Onsdag 3. April 2019 – Temamøte : Medisinfritt alternativ i psykisk helsevern

Medisinfritt alternativ i psykisk helsevern – Temamøte onsdag 3 April 2019 på Cafe Sjarm i Ski. (Gågaten – Idrettsveien 6)
LPP Follo inviterer til Pårørendekveld med tema: Medisinfritt alternativ.
Anders Wenneberg, seksjonsleder på Nedre Romerike seksjon døgn, kommer for å snakke om medisinfri behandling i psykisk helsevern. Medisinfritt tilbud kan også være for deg som bruker medisiner og som ønsker å prøve behandling uten. A-Hus som spesialisthelsetjeneste skal da sikre en forsvarlig nedtrapping av dine medisiner samtidig som du mottar andre behandlingstilbud.
Møt opp, du må ikke være medlem av LPP for å komme.
Arrangementet er gratis ! – det serveres kaffe og kanelboller.
Meld gjerne din interesse på vår facebookside, under arrangementer, slik at vi vet omtrent hvor mange som kommer i forholdt til baker’n.
Ring oss på 940 39 440 om du har spørsmål rundt arrangementet, vi svarer her enn gjerne.

Medisinfritt alternativ i psykisk helsevern – invitasjon cafe sjarm2
https://www.facebook.com/LPPiFollo/
https://www.facebook.com/CafeSjarm/