Pårørende er ikke frivillige

I forbindelse med Pårørendedagen, er LPPs styremedlem, Anna Cecilie Jentoft, intervjuet av Skandinavias største helsenettsted, NHI.

Pårørende er vi fordi noen vi er glade i har blitt syk. Ingen velger å ta på seg de ekstra pårørendeoppgavene fordi vi ser på det som frivillig arbeid, men fordi vi må.

Intervjuet kan du lese her:

https://nhi.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/parorende-er-ikke-frivillige/