Høringsuttalelse: Forenkle og forbedre – rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

På oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet, har et ekspertutvalg utredet mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet har vært å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling. Ekspertutvalget har nå lagt frem Forenkle og forbedre – Rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

LPP har tidligere kritisert at utvalget ikke har hatt representanter for gruppen pårørende, og rapporten bærer klart preg av at ekspertutvalget ikke har hatt medlemmer med pårørendekompetanse. LPP har i dag levert høringssvar til rapporten og påpeker en rekke mangler ved denne. LPPs høringssvar kan du lese her:

Høring forenkle og forbedre