LPP Vestfold med ny brosjyre for pårørende!

Styret i LPP VestfoldBrosjyre Førstehjelp for Pårørende_Page_1 har utviklet en ny brosjyre ved navn ”Førstehjelp for pårørende”.

Denne brosjyren er primært tenkt som en hjelp for nye pårørende. Førstesiden av brosjyren bidrar til avmystifisering av problematikken rundt psykiske lidelser.

Brosjyren gir også på en lettfattelig måte oversikt over offentlige hjelpeinstanser, tips, regelverk, kontaktinformasjon og publikasjoner som de pårørende vil ha nytte av i det videre arbeidet.

Denne brosjyren hører blant annet hjemme på akuttmottak og legekontor.

Brosjyren kan tilpasses din region ved å endre lokallagsnavnet øverst på første siden og noen av kontaktadressene på den siste siden av brosjyren. Sekretariatet er villig til å hjelpe med å gjøre disse endringene, så det er bare å ta kontakt!

Vi gratulerer LPP Vestfold med et flott initiativ og produkt som vil hjelpe mange nye pårørende i sitt møte med psykiatrien.

Brosjyren finner dere her.