Gratis kurs i Asbergers syndrom for nettverk og familie

Har noen i din familie eller i ditt nettverk Asperger syndrom?  Da kan det være vanlig å ha mange spørsmål, og nærstående har ofte et stort behov for informasjon og for å møte andre i samme situasjon. Kurset, én kveld à 2,5 time, er basert på undervisning og dialog.

Temaer som berøres: Symptomer og kjennetegn, forståelsesvansker, kognitiv overbelastning, forebygging av psykiske vansker og hverdagsmestring.

  •         Dato: 20.05.2014
  •        Tidspunkt: kl. 1700-1930
  •        Sted: PIO-senteret, Hammersborg torg 3
  •        Påmelding: ole@lpposlo.no eller tlf 22 49 19 22.
  •        Foredragsholder: Marion Cecilie Bakke.

Marion Cecilie Bakke er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og spesialpedagogikk. Hun var ansatt ved Seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme ved Oslo universitetssykehus (OUS) i mer enn 10 år.  I sitt arbeid ved denne seksjonen hadde hun blant annet ansvar for tilrettelegging av miljøbehandling og pårørendesamarbeid rundt enkeltklienter. Bakke jobber pr. t. som fag- og kvalitetsrådgiver ved seksjon for psykosebehandling, ved OUS.

Kurset er gratis

Kontaktperson:
Inger Hagen, PIO-senteret.
E-post:inger@lpposlo.no
Tlf: 22 49 19 22

Les mer om PIO-senteret her.