Velkommen til portal for tillitsvalgte

Velkommen inn til portalen for tillitsvalgte i LPP

 

Sekretariatet har den siste tiden jobbet i herdig for å oppdatere rutinger og materialet for LPP. En del av dette arbeidet har vært å bygge opp en portal hvor dere som tillitsvalgte kan finne alt skulle trenge.

Portalen er laget for å gjøre deres arbeid som tillitsvalgte så lett som mulig. Her inne kan dere finne ulike verktøy, lenker og informasjon. Via kalender innlegg og innlegg til lokallags siden kan dere enkelt sende inn kommende aktiviteter via digitaleskjemaer. Vi har gjort tilgangen på viktige dokumenter og maler mer synlig. Portalen er ikke komplett. Den vil bli løpende oppdatert og nye faner som: sosiale medier, veiledningshefte, likeperson, vil bli lagt til. Klikk dere dere rundt å bli godt kjent med innhold og funksjoner.

Innholdet som allerede ligger inne på intranett skal være på plass i portalen. Intranett vil etter en overgangsfase bli lagt ned.

Har dere noen spørsmål om portalen eller forslag til innhold. Send mail til trine@lpp.no

Lykke til med arbeidet!