Bekymringsmelding ved psykisk sykdom

Kan kommuner gjøre det enklere for innbyggerne å melde bekymring for alvorlig psykisk sykdom?

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) i Rogaland, erfarer at nærstående ikke vet hvor de kan henvende seg for å be om hjelp eller melde fra om at de er bekymret for noens psykiske helse – særlig når den det gjelder ikke selv ser behov for hjelp…..

Klikk på lenken og les hele debattinnlegg i Stavanger Aftenblad

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/B0V95l/vi-etterlyser-bekymringsmelding-ved-psykisk-sykdom