Oppføringer av Trine Tuvnes

Samtalegruppe i Bergen

LPP Bergen inviterer til samtalegruppe for pårørende innen psykisk helse. STARTDATO: Onsdag 21. februar Kl. 18.00 – kl. 20.00   Å være pårørende kan være en krevende situasjon å stå i over tid. For enkelte kan det også gi alvorlige konsekvenser; i arbeidslivet, i sosiale nettverket og følelsesmessig. Det å dele med familie og venner […]

Høringsuttalelse: Nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud

LPP har levert høring angående nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud i Troms UNN, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets Helse og omsorgskomiteen. Les høringsuttalelsen nedenfor.   Høringsuttalelse vedr nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud. Grunnlaget for medikamentfritt behandlingstilbud er brukermedvirkning. Tilbudet ble jobbet frem av bruker- og pårørende organisasjoner fordi vi så behovet for […]

Pårørendedagen 2023

22. september markerer vi Pårørendedagen. Denne dagen skal vi bruke til å synliggjøre og spre informasjon om det å stå i en pårørenderolle. I Norge er vi over 800 000 pårørende som lever med store omsorgsoppgaver. Pårørende står i alt for mye alt for lenge, og når det sier stopp blir vi tvunget ut av […]

Hilsen fra avtroppende og påtroppende landsstyreleder

Hilsen fra avtroppende landsstyreleder Kjære medlemmer, Det skal innrømmes at benkeforslaget som ble fremlagt under styreledervalget på årsmøtet forleden kom som lyn fra blå himmel. Valgresultatet kom deretter som nytt lyn fra den samme blå himmel. Så ble jeg spurt om jeg ønsket å bruke min dobbeltstemme – så jeg kunne «vinne» valget.  Da tenkte […]

Samtalegruppe for søsken som pårørende

PIVETE Senteret starter opp en selvhjelpsgruppe for deg som søsken til en som strever med psykiske vansker. Gruppen vil bli holdt på ettermiddagen. Å være pårørende til søsken kan komme med problemstillinger og vansker som er særegen for denne gruppen. Å være pårørende til søsken kan både være fint, men også krevende. Søsken tar ofte […]