Pårørendesenter i Indre Østfold

LPP Indre Østfold er nå i dialog med hun som i vår kommune jobber med barn som er pårørende, Elin Gjestang, om opprettelse av et pårørendesenter i Indre Østfold. Hun synes at et pårørendesenter etter modell fra Fredrikstad, er en super idé! Hun har fått klarsignal fra sin sjef, og det er jo en veldig god begynnelse!

Fredrikstads Leif Nybøle har vært veldig velvillig til å beskrive hva de gjorde i oppstartsfasen. Han forteller også at Halden nylig har fått midler. Vi har videresendt dokumentasjon og anbefalinger fra ham til flere sjefer i kommunen, til lederen i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne og til LPP-sekretariatet.

Kommunen vår har jobbet med å utforme en egen Pårørendestrategi med handlingsplan. Det blir spennende å se utviklingen fremover!

Takk til Østfold fylkeskommune som har gitt oss økonomisk støtte for 2024. 🌸☀💕