Nytt fra Bergen – høsten 2022

Allerede nå i begynnelsen av november kan LPP Bergen rapportere om en meget aktiv og begivenhetsrik høst.

I begynnelsen av september var vi samlet på vårt årlige seminar på Solstrand. Som vanlig med nydelig vær. Der hadde vi den store æren av å ha Randi Rosenqvist som foredragsholder. Hun kjemper for å stoppe nedbyggingen av helsevesenet, spesielt innen psykisk helse. For noen er det allerede for sent sier hun; «de sykeste har tapt». 

Hennes innlegg kan leses på LPPs hjemmeside. 

Få dager senere, 12. september, deltok LPP Bergen på den store aktivitetsmessen «Fyll dagene». Denne messen arrangeres av Bergen Kommune og er nå blitt en meget populær tradisjon. 

Kort tid etter, medio september, startet en fulltegnet samtalegruppe 1. Nå, 2. november og i skrivende stund, starter gruppe 2. Også den fulltegnet. 

I september og oktober ble det også arrangert 8 individuelle samtaler, 1 veileder med 1,2 eller 3 personer fra samme familie. 

Både individuelle og gruppesamtaler ledes av kompetente og erfarne veiledere. Deltakerne sier at samtalene er til stor hjelp, spesielt når de går gjennom en vanskelig tid.  

Lørdag 24. september var pårørende invitert på seminar på Sandviken Sykehus. Det er første seminar siden før Covid inntraff. Der presenterte tidl. nestleder Helge Steinsund LPP. Han skrev følgende i referatet sitt: Det var et godt og fint møte på Sandviken i dag. Brede Aasen og Erik Johnsen hadde mye fint å informere om.

Forbedringer på sykehuset, åpning av ny ROP avdeling på Dr. Martens – 8 plasser og positivt vedrørende forskning.

Det var en sterk fortelling fra Ove Vestheim – representant fra erfarings gruppen på Bjørgvin.

Hjørdis R. Vintermyr representerte styret.

Sandviken vil arrangere et lignende møte til våren igjen. Det synes jeg er veldig positivt.

Helges presentasjon kan leses på lpp.no > lokallag LPP Bergen og Omegn. 

KaféTreff går sin vante gang. Siste tirsdag i hver måned. Der kan alle delta, medlemmer eller ei, og slappe helt av. Med eller uten middag.

Fredag 21.oktober deltok LPP Bergen på et møte med Statsforvalteren i Vestland. Vår representant har skrevet et referat som kan leses på lpp.no > lokallag LPP Bergen og Omegn. 

Torsdag 10.november har LPP Bergen invitert til et medlemsmøte på hotell Terminus. Erfaren veileder og pårørende Tone Kildedal skal hjelpe oss å bli bedre kjent med en Pårørendeveileder, et dokument utgitt av Helsedirektoratet. Det er et skriv som er ment å brukes av de som jobber innen psykisk helse. Vi opplever dessverre at den er lite kjent. 

Målet med møtet og presentasjonen er at vi pårørende skal bli bedre 

kjent med den, slik at vi kan gjøre personalet oppmerksom på enkelte ting. 

Vår representant på Ledersamlingen var styremedlem Bjørn Greve. Fra hans referat kan jeg sitere: «Jeg vil først si at jeg ble tatt svært godt imot. Det var noen fantastisk kjekke folk jeg møtte. De ga meg en fantastisk inspirasjon til dette viktige arbeidet.»

Resten av referatet er å finne på vår side lpp.no > lppbergen og omegn

All den aktiviteten har ikke dempet vårt fokus på det som er det aller viktigste for tiden: Hindre at helsetjenestene reduseres ytterligere og sikre at opptrappingen starter straks med skikkelig finansiering og implementering. Ytterligere «frivilligsering» og privatisering kjemper vi imot med alle de kreftene vi har igjen.

Vi er pårørende som jobber for kommunen og staten, ikke frivillige.