Leserinnlegg i Bladet Vesterålen 15.okt

Veien videre

Verdensdagen for Psykisk helse har også i år vært markert over det ganske land – nå for 30. gang. Og det er gledelig å se at et par av våre kommuner og media har tatt opp tema psykisk helse. Dessverre er det få av våre lokale politikere, med et par unntak, som har latt høre fra seg.

Det er stadig flere og særlig blant de unge som føler utenforskapet og får psykiske problemer, med de konsekvenser og ringvirkninger det har for både dem selv, deres pårørende og således hele samfunnet.

Det er derfor på høy tid at begrepet psykisk helse får samme status som fysisk helse, slik lokalavisen vår, så tydelig skrev i sin lederartikkel nå på onsdag. Dette må derfor i langt større grad komme til uttrykk i politiske partiprogrammer og offentlige budsjetter. Med tanke på det kommende kommunevalg har vi derfor overfor våre politiske partier fremmet følgende 5 punkter som vi mener bør tas inn i de respektive partiprogrammer:

 

1 En meningsfylt hverdag for alle.

2 Flere praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelse.

3 Kommunen må nå ut til de som isolerer seg.

4 Differensierte botilbud skreddersydd den enkeltes behov for bistand.

5 Kommunen må som arbeidsgiver legge til rette for at pårørende blir en del av livsfase-politikken.

 

Vi vil på det sterkeste påpeke at disse saker og tema er for viktige til å skape partipolitisk strid av. Vi vil derfor oppfordre våre politikere til å innse at det er kun gjennom samarbeid vi kan få til noe positivt, og således skape en vinn-vinn-situasjon for alle. Men da må vi også få med oss de respektive fagmiljøer og lokale instanser som i alt for liten grad har samarbeidet.

 

Det er på tide at vi slutter å ta temaet psykisk helse opp kun en dag i året, men jobber for saken hver eneste dag hele året – år etter år – slik vi gjør med alle andre helsesaker.

 

På vegne av styret i LPP Vesterålen

Hugo Nygård