Ledermøte LPP

LPPs årlige ledersamling fant sted på Scandic hotel Lillestrøm 25 – 26 januar 2020. Landsstyreleder Christine Lingjærde hadde følgende oppfordring til ledersamlingen:

Vi må øke bevisstheten rundt verdier som solidaritet, medfølelse og respekt for hverandre, også de universelle menneskerettigheter. Vi i LPP er allerede et godt eksempel, men målet må være å bli et fyrtårn i samfunnet. Ikke bare i ord, men også i handlinger.

Lokallagslederne fikk bekreftet at landsstyret samarbeider godt og at det er godt samhold og god stemning innad i styret og sekretariatet. Videre ble de oppdatert om status for arbeidet i Kokom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap), og i Fellesaksjonen for medisinfri behandling.

Styrets mest omfattende oppgave høsten 2019 har vært høringen av NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven, et dokument på mer enn 800 sider. Carl Fredrik Aas, nestleder i landsstyret, har gjort en formidabel innsats i dette arbeidet. I tillegg har han og landsstyreleder deltatt på en rekke møter med ulike aktører i tilknytning til høringsarbeidet.

Tiltaket MØTEPLASS for helsefremmende dialog har vært en viktig del av LPPs virksomhet de senere årene. Arnhild G. Ottesen sitter i fagrådet og presenterte status i arbeidet.

Videre på dagsorden sto brukermedvirkning, samt et rørende kåseri, Tre generasjoner med galskap, v/landsstyremedlem Anna Cecilie Jentoft og hennes mor, Inger Johanne Jentoft.

Lokallagslederne fikk også mye praktisk informasjon fra sekretariatet, og ble orientert om at unge pårørende har stort fokus.

Arnhild Lauveng holdt et levende og interessant foredrag om fremtidens psykiatri, etterfulgt av gruppediskusjoner med fokus på spørsmålene: Hva tenker vi om tilbud til ulike pasientgrupper? Hvordan skal vi arbeide systematisk fremover for å bedre situasjonen til (de prioriterte) pasientgruppene? Er det nye pårørenderoller vi trenger å forholde oss til? Hva mener vi er aller viktigst å gjøre de neste to årene?

Forslag/punkter fra gruppediskusjonene:

 • Pårørendeveilederen må integreres i/hos spesialisthelsetjenesten
 • Sette fokus på meningsfylt hverdag
 • Medisiner: få hjelp til å redusere dosene med antipsykotika, slik at man kan fungere tankemessig. Hvordan? Jevnlig kontroll, diskusjon med pasienten og pårørende
 • MØTEPLASS-konseptet er viktig for LPP
 • Kontinuitet i relasjoner
 • Nullvisjon for alvorlige hendelser (selvmord)
 • Sikre kriseteam til de etterlatte ved brå død
 • Overgang fra institusjonsliv til livet ute
 • For de dårligste pasientene må pårørende være mer pågående overfor helsepersonell
 • Oppfordring til LPPere: Bli brukermedvirkere, så hele landet blir dekket!
 • Vi må jobbe politisk fra sentralt og lokalt hold. Ønske om opplæring/oppbakking sentralt fra til dette