Helseforetaksmodellen, en katastrofe for psykisk helse

Magne Christensen, landsstyremedlem i LPP, har skrevet et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Helseforetaksmodellen har vært en katastrofe, spesielt for psykisk helse. Hvis ikke modellen avvikles i…

Kutt i døgnplassene har ført til mange tragedier

LPPs landsstyreleder Christine Lingjærde er en av flere som er intervjuet av NRK Vestfold og Telemark i denne saken om nedbygging av døgnplasser i psykiatrien. Kuttene i døgnplassene har ført til…

Vi oppfordrer til å være med på HELSEBRØLET

HELSEBRØLET finner sted tirsdag 28 februar 2023, kl. 15.30 - 1700 på Eidsvoll plass  foran Stortinget i Oslo. HELSEBRØLET er helsepersonell, pasienter og pårørende, som ser seg nødt til å…

Minneord om Tormod Ropeid (1947 – 2023)

Tormod Ropeid var styreleder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) i perioden 2005 til 2007. Han hadde tidligere vært et mangeårig styremedlem i foreningen og hadde god kunnskap…

Er du pårørende til beboer i bemannet bolig, eller til noen som har fått avslag om plass i bemannet bolig? Vi ønsker å høre om dine erfaringer!

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse inviterer til deltakelse i et forskningsprosjekt om erfaringer med bemannede boliger. Prosjektet omfatter innhenting av erfaringer fra beboere,…

Dagens Medisin: Norge har sviktet de alvorligste psykisk syke

Styremedlem i LPP Sogn og Fjordane, Astrid Gytri, har skrevet innlegg i Dagens Medisin. Astrid er psykiatrisk sykepleier og brukerrepresentant i Regionalt brukerutvalg i Helse Vest. Artikkelen i…

Vi setter ned et utvalg. Og utvalgets arbeid resulterer som regel i en anbefaling, en veileder, nye faglige råd og retningslinjer.

Hvor mange mennesker med en kjent psykisk lidelse blir jevnlig kalt inn til kontroll hos spesialist for vurdering av virkning og bivirkning av eksisterende behandling for sin lidelse? Les Arnhild Gjelberg…

Godt nytt år og ny medarbeider i sekretariatet

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere alt godt i 2023. Samtidig er vi glade for å ha Trine Tuvnes med på laget de nærmeste månedene. Trine skal arbeide med LPPs sosiale medier frem…

Styrets julehilsen

Vi gleder oss til jul og litt roligere dager. Advent er en fin ventetid.  Nå er fjerde lyset tent og huset pyntet.Likevel kan vi ikke la være å tenke på en annen ventetid, som varer året rundt.…

Relasjonsboka

Det tar bare noen minutter til å forstå at denne boken er viktig for veldig mange. Pasienter, pårørende og spesielt for personer som jobber innen psykisk helse. Mennesker er sosiale vesener og avhengige…