Politiets maktbruk

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler» på høring. LPP har levert svar på høringen.

LPP har i mange år vært bekymret for hvordan psykisk sårbare grupper blir behandlet av politiet. Maktbruk påvirker pårørende også og vi er redd for at det medfører enda mer
stigmatisering og utenforskap for både bruker og pårørende.

Hele LPP høringssvar kan du lese her: Høringssvar fra LPP, politiets maktbruk , april 2023