LPPs juleønske til Bent Høie, og statsrådens svar

LPP har sendt en julehilsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie med en ønskeliste. Ønskelisten er kort, med kun ett ønske: mer penger til øremerkede tiltak for psykisk helse og rus i kommunene.

Hilsenen finner du her: Brev til Bent Høie, 5. desember 2020

Statsråden besvarte vår henvendelse hurtig. Her er svar fra statsråden av 17. desember 2020

 

Fotograf: Borgos Foto AS

Brudd på psykisk helsevernloven §3.9

LPP har i dag sendt brev om brudd på psykisk helsevernloven §3.9 til helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet, samt helseforetakene. Vi ber adressatene om

 • å minne helseforetak i det ganske land om at brudd på psykisk helsevernloven §3.9 er like ulovlig som andre lovbrudd.
 • å se på pårørende som medspillere som ønsker det beste for sine.
 • å anerkjenne at pårørende har god kunnskap om den de er pårørende til.
 • at det skal bli en form for straffereaksjon når loven brytes.

Brevet finner du her: Brudd på psykisk helsevernloven §3.9

Høring: bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven.

Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge. Det blir foreslått å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg blir det foreslått å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient- og brukerrettighetsloven. Det blir også foreslått å harmonisere reglene om individuell plan, å innføre en plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan og å innføre en felles forskrift om individuell plan.

 

LPP har avgitt høringsuttalelse om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. Uttalelsen finner du her:

 

Høring – bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Landsstyreleder Christine Lingjærde i Bergensavisen 29 oktober.

Har endringer i lov om psykisk helsevern gitt oss et farligere samfunn?

«Mennesker med psykiske lidelser er ikke monstre. De er syke som trenger hjelp»

Les hele saken her

Verdensdagen for psykisk helse

På verdensdagen for psykisk helse, har LPP, sammen med Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Kirkens SOS og støtteforeningen Aurora, overlevert krav til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vi stiller følgende krav til regjeringen:

 • Gi kommunene midler til å få i gang gode lavterskeltilbud; møteplasser for unge og eldre hvor de kan treffe fagpersoner uten henvisning fra lege.
 • Utvid og sats på forebyggende arbeid i skolene.
 • Stopp nedbygging av sengeplasser.
 • Rask Psykisk Helsehjelp må etableres over hele landet.
 • Alle skal ha mulighet til å velge medisinfri behandling, uansett hvor de bor.
 • Alle skal ha rett til en første konsultasjon for alle som henvises til spesialisthelsetjenesten.
 • Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord må tildeles en betydelig finansiellinnsats for å kunne realiseres.
 • Hjelpetelefonene må styrkes betraktelig.
 • Pårørende skal høres og oppleve å bli ivaretatt og inkludert som en likeverdigsamhandlingspartner rundt pasienten.

 

Her kan du lese kravsbrevet i sin helhet:

Opprop for bedre psykisk helse – statsministerens kontor.

 

Pårørende opplever diskriminering

Leder i LPPs landsstyre er intervjuet i Erfaringskompetanse.

– Mange av våre medlemmer i LPP opplever urettferdig forskjellsbehandling både på egne vegne og på vegne av dem de er nær til. Det sier landsstyreleder Christine Lingjærde i LPP.

 

 

Her kan du lese intervjuet.

Verdensdagen for psykisk helse 10 oktober

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse, som markeres den 10. oktober.

Siden 1992 har Verdensdagen bidratt til økt åpenhet om psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag.

Årets tema er SPØR MER.

«Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.»

-fra Verdensdagen.no.

Live stream 10.oktober

Verdensdagen for psykisk helse markeres med en storslått direktesending fra Oslo lørdag 10. oktober kl. 19.00 – 20.00. Sendingen er i samarbeid med Mental Helse.

Markeringen vil bestå av konserter med noen av landets fremste artister og samtaler med både aktuelle og profilerte personer om årets tema som er «Spør mer». Temaet skal sette søkelyset på at alle har en psykisk helse og hvordan vi som medmennesker kan være mer oppmerksomme på de rundt oss og bidra til større åpenhet. Sendingen finner sted på Verdensdagen for psykisk helse sin Facebook-side kl. 19.00.

 

En liten mimrerapport fra nord

«Vi står han av» Så det på godt nord norsk språk uttales.

Vi har satt mange fotspor på veien for pårørende og flokken vår.

Vi er for det meste av tiden bekymret for stor avhengighet til sprit, ja no e den pinadø blitt tilgjengelig overalt kor vi ferdes. Men slapp av folkens så godt skolert som vi pårørende er, har vi god kompetanse på med-avhengighet. Vi får ta selvhjelpa i egne hender å lage vår egen individuelle plan. Så på veien fra vaktbikkje til egen omsorg har vi vært trofast mot oss selv og brukt all omsorg på andre enn oss selv. No som midnattssola er slått av og mørketida har senka seg, går vi stille inn en ny dag, med tro håp og kjærlighet.

Innerst i sjelen høre vi sangen har du fyr Ytterst i verden, ytterst i vest kan hende du seile di skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest – kanskje du går der i rute? Uansett treng du et punkt som e fast der du frakte di skjøre last. Det e nok at det står der og brenn – en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei? Har du fyr, et signal om riktig lei?

Vi har hverandre og har funne oss ei lei, kor fyrtårnet lyse opp vår nye vei. (LPP)

Faste pårørendesamling med ulik struktur på innhold, metode og selvhjelpsverktøy. En sky av nøkkelord og gode gjerninger

Pårørendetreff, Pårørendekafe, rekreasjon samling for pårørende, samtalegruppe for pårørende, selvhjelpsgruppe for pårørende, temakveld for pårørende, pårørende en ressurs mestringskurs/recovery, nettverksmøte for pårørende, organisasjonstreff for pårørende, arbeidsgruppe for praktisk hjelp for pårørende, Smilgruppe barn og unge(barn som pårørende) , hverdagsmestring for pårørende, mestringskurs for pårørende , workshop med ulikt kreativt innhold, velværetreff for pårørende, selvstyrkningskurs for pårørende, belastningskurs for pårørende, den gode dialogen ,hverdagsglede for pårørende, et hav av muligheter i hjerte av NORD.

Vi har hatt pårørende ambulante team siden morgendagens lys, beredskap fra før vi kom til verden, hjemmebesøk og ti på topp, utflukt til Engeløya, bål samlinger med samisk joik og kulturforståelse, tur til tre riksgrensa – Norge, Finland og Sverige på tre steg og sist, men ikke minst en ekstrastiftelsesgevinst i prosjektet pårørende en ressurs, prosjektet Vidt råd med bekledning som viking i middelalder tid omringet av æser (guder) og åsynjer (gudinner), vaner (vaneguder), jotner og gygrer, norner, valkyrjer, diser, dverger, alver og volver. For til slutt å seila av sted med ho Anna Rogde verdens eldste seilende skonnert med Vind i Seila mot nye horisonter.

Jeg trivs best i åpna landskap, sier Lokallagsleder i LPP Harstad mens eksperter mener at Samfunnskritisk personell bør ikke plasseres i kontorlandskap. Det kan bety starten på slutten for det åpne landskapet. Pårørende er en sterk utsatt risikogruppe som i store deler av sitt liv oppholder seg i kontorlandskaper. Det gav livsgnist til nye drømmer for lokallagslederen som startet på skolering for å skape nye rom. I god tro på at drømmer kan bli virkelig, etablerte pårørende gründeren i 1995 ideen om et lokalt helse og servicesenter, målet var å gi støtte og omsorg til pårørende og familien. I 1998 blomstret ideen gjennom etablering av et velværesenter med bruk av alternative naturlige metoder for hjelp, mestring og recovery -frem til 2007-dette året ble LPP Harstad etablert som lokallag -vi fortsatte i egne lokaler fra 2008 -2010 gjennom prosjektet pårørende en ressurs.

I 2010 inngikk vi en samarbeidsavtale med Bikuben Regionale Brukerstyrte senter med eget kontorlandskap og faste samlinger for pårørende, kurs m.m. I dag 10 år etter har vi funnet tilbake til våre røtter og gitt liv til et pårørendesenter i nord. En historisk omfavnelse av kunnskap, kompetanse og forebyggende omsorg. Vi fikk en tøff «dåp» med åpning 4 mars 2020 og nedstengning den 11 mars som følge av bølger av C19.

Vi «står han av» og har fått mye «tankevirus» i hjemmekontor, men mye mindfullnes på grunn av manglende forstyrrelser. Dette har resultert i god kontakt med egne relasjoner og gitt høstbare refleksjoner, og resirkulert fornybar energi. Status pr i dag Pårørendesenteret Harstad

Ååååh, Det går likar no

 

Pårørendesenterets vandre korridor

1 sept 20 har vi åpent 2 ganger i uka med fast landskap og mannskap – mandag og torsdag.

Pårørendekafe 2 ganger pr uke

Avspenning 1 g pr uke

Sofasitting med akvarium å musikk i øran, flere ganger i timen.

samisk pårørendegruppe 1 g pr md

selvhjelpsgruppe pårørende 2 g pr md

Pårørende Møteplass 6 g pr år

 

*Nye tilbud er under etablering

Vi jobber med nedslaget og er optimist «vi vet det går bra til sist» Vi har jo fått samhandlingsprisen på at vi er gode på samhandling i vår region i Nord.

Så nå har vi brukt all vår kunnskap og etablert godt samarbeid og avtaler. Her er noen av de som har valgt vårt landskap:

Harstad Sanitetsforening -Språkvenn multikulturell samling, kløvertur mandag kl 1100 Gåtur i folkeparken/Stien langs sjøen, veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge (mestringskurs, veiledning og pårørendetelefon)

Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter: Ressursbase, Recovery nettverk, undervisning, kurs, arbeidsmarkedsaktør, erfaringskompentanse, møter. frivillig medarbeider pårørendekafe, koordinator verdensdagen psykisk helse

– Demens koordinator Harstad kommune med sine tilbud -pårørendegruppe og aktivitetsvenn demens, verdensdagen psykisk Helse

-Demensforeningen Harstad -styremøter og samarbeid, verdensdagen psykisk helse

– Leve Troms som skal ha kafe Leve (pårørende etterlatte etter selvmord) 1 g pr md og sine styremøter på pårørendesenteret, Verdensdagen Psykisk Helse og sorggruppe 1 g pr md

-Mental Helse Harstad: Verdensdagen psykisk Helse, pårørendesamarbeid

– NFU-Forening for psykisk utviklingshemmede: Samling for deres pårørende 1 g pr md og styremøter, tilgang individuelle samtaler/gruppe

Frelsesarmeen Rusomsorg Pårørendehuset Harstad: pårørendegruppe rus 1 g pr md

Fontenehuset Harstad: Frivillig medarbeider pårørendekafe,

Flytte og ryddehjelp pårørende, verdensdagen psykisk helse

UIT Campus Harstad: Kompetanse, veiledning kulturforståelse, verdensdagen psykisk helse, recovery nettverk, foredrag og undervisning

Den Norske Kirke/Prest/Diakon: Bistand ved samtaler og krise for pårørende, deltakelse pårørende møteplass

 

«Alle veier fører til Rom» alle løsninger er like gode, og uansett fremgangsmåter vil det gi et resultat til refleksjon og utvikling i ditt pårørendearbeid.

Jeg håper at mimre stunden har gitt deg inspirasjon og aktivisert smilemusklene.

Du aktiverer 17 muskler når du smile:)


Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre

Hold hodet kaldt og hjerte varmt <3

Carpe Diem

Mvh

Ann-Kirsti Brustad

LPP Harstad


 

Pårørendealliansen inviterer til webinar på Pårørendedagen 22. september – «Pårørende OG Migrant»

I anledning Pårørende Dagen 22 september inviterer Pårørendealliansen til webinar .

Pårørende Dagen er en markering av og hyllest til pårørende og den innsatsen de gjør.

INVITASJON – CWMB – pårørende med migrantbakgrunn

Det finnes en egen nettside hvor man kan lese om hva og hvordan markere dagen som privatperson, som arbeidsplass eller som en anledning til å bruke dagen til utvikling eller refleksjon. Gå til www.pårørendedagen.no

 

 

Verdensdagen for selvmordsforebygging 2020

Statistikken fra 2017 viser at de fleste selvmord innen psykisk helse skjer på sykehus eller rett etter utskrivelsen. Det er ikke alltid selvmord, men «uforklarlig» død. Oftest er det unge menn mellom 30 og 40. Oppfølging og støtte fra kommunen og samarbeid mellom kommunen og sykehus MÅ bli bedre. Skikkelig oppfølging og mye omsorg er nøklene. Sist, men ikke minst må det lyttes mer til pårørende!

10. september, på Verdensdagen for selvmordsforebygging, inviterer statsminister Erna Solberg til Digitalt åpent hus kl. 16-17. Her vil blant annet helseminister Bent Høie legge frem den nye nasjonale handlingsplan for selvmordsforebygging. LEVE er invitert inn som medarrangør i kraft av å være ansvarlig for nasjonal markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.
Arrangementet sendes via facebook-arrangement og på nettsiden www.regjeringen.no

LPP har i samarbeid med psykolog, forsker og spesialrådgiver på Akershus universitetssykehus HF, Johan Siqveland, utarbeidet en informasjonsfilm om selvmordsforebygging. I filmen går vi inn på kjente risikofaktorer, og hvor du kan henvende deg for å få hjelp dersom du oppdager at noen som står deg nær har selvmordstanker. For å nå ut til så mange som mulig har vi valgt å lage filmen på 7 forskjellige språk; norsk, engelsk, arabisk, somali og kurdisk sorani, samisk og urdu.

Vi håper filmen vil komme til nytte for de som trenger det.

Vær med å del, disse videoene kan utgjøre forskjell på liv og død for mange.