Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser

LPPs landsmøte vedtok 10. juni 2023 følgende resolusjon:

Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser

I Mestre hele livet, regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022), sto det så fint: Vi har hatt økt åpenhet de siste 10–15 årene om psykiske plager og lidelser. Selv om mange kjendiser har gitt oss et ansikt på hvordan det er å leve med en psykisk lidelse, er dette fortsatt forbundet med betydelig stigma og fordommer.

Det verste er at mennesker som er innlagt ved psykiatriske behandlingsinstitusjoner eller rusinstitusjoner, får redusert uføretrygden etter tre måneders innleggelse. Slik er det ikke for de som har opphold i somatikken. Det handler om mer enn bare stigma, det handler om diskriminering i norske lover. I Norge er diskriminering forbudt!

LPP mener at diskrimineringen av mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser må ta øyeblikkelig slutt!  LPP krever at Stortinget gjør endringer i folketrygdloven som sikrer likebehandling av personer som er innlagt i ulike behandlingsinstitusjoner. Alle pasientgrupper skal behandles likt, ingen skal tape på å være i behandling.

 

LPP krever:

  • at mennesker som er innlagt til behandling for psykiske lidelser og/eller ruslidelser ikke skal tape inntekt eller trygdeytelser
  • at lovverket endres med tilbakevirkende kraft til 1. januar 2023
  • at diskrimineringen av mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser tar slutt