LPPs kommentar til rapport om samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:

Skal vi pårørende endelig bli hørt? LPP hadde forhåpninger etter at Hurdalsplattformen sa at man skulle evaluere endringene i psykisk helsevernloven. LPP har hele tiden problematisert kriteriene for samtykkekompetanse, og har savnet pårørendes rettigheter til for eksempel å uttale seg før bruk av tvang.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tok i dag, torsdag 15. juni, imot rapporten fra ekspertutvalget som har evaluert vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern.

For oss pårørende gir det håp!

Utvalget har sett at pårørendes involvering i forhold til samtykkekompetanse er for dårlig. Dette foreslår utvalget skal tydeliggjøres og vektlegges i vurderingene. Utvalget foreslår også en gjennomgang av taushetsplikten for bedre samarbeid med oss pårørende.

Samtykke foreslås endret til beslutning, terskelen for innleggelse foreslås lavere og utskrivelse høyere.

Samtykke skal ikke være til hinder for samfunnsvernet.

Utvalget drar fram gode oppsøkende tjenester der den syke er som FACTteam!

Vi pårørende applauderer, og håper på avlastning og bedre hjelp til våre. LPP ser frem til å dykke mer ned i rapporten.

 

Kontaktperson: Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft, tlf 40 22 46 37

Logo Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og ruslidelser - LPP