Oppføringer av Johanne Rimstad

Sommersamtaler LPP Bergen og omegn

I disse lange sommermånedene er LPP Bergen og omegn som vanlig tilgjengelige for en individuell samtale – ingen sommerstenging hos oss. Samtalen avtales etter behov. Send en e-post til bergen@lpp.no med ditt navn og mobilnummer og vi kontakter deg. Det er ikke nødvendig å beskrive behovet skriftlig. Bare skriv: «Jeg vil gjerne avtale en samtale» […]

Den vanskelige samtalen

LPPs landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har skrevet et essay om «Den vanskelige samtalen» i siste utgave av Tidsskrift for psykisk helsearbeid (Vol.21, Utg. 2). Her deler hun sine tanker rundt betydningen av helsevesenets kontakt med og oppfølging av pårørende – særlig barn som er pårørende – til mennesker som sliter med psykisk helse- og rusproblematikk. […]

Pårørendesenter i Indre Østfold

LPP Indre Østfold er nå i dialog med hun som i vår kommune jobber med barn som er pårørende, Elin Gjestang, om opprettelse av et pårørendesenter i Indre Østfold. Hun synes at et pårørendesenter etter modell fra Fredrikstad, er en super idé! Hun har fått klarsignal fra sin sjef, og det er jo en veldig […]