LPPs tanker om dagens forestilling av statsråd Kjerkol – Opptrappingsplan psykisk helse

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP) har følgende uttalelse til dagens forestilling av helse- og omsorgsminister Kjerkol:

Kjerkols fremlegg burde vært kalt kriseplan, ikke opptrappingsplan! Vi trenger en kriseplan for å imøtekomme dagens behov innenfor psykisk helse som er i en dyp krise. En tilførsel av 3 milliarder kroner over en tiårs-periode høres ut som mye, men er i realiteten ikke nok. Psykisk helse trenger mer penger. Dagens bygningsmasse er ikke tilrettelagt for dagens behov. Sanitærforholdene og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne mangler i noen institusjoner, mens andre institusjoner mangler tiltak for å forhindre selvmord.  

Det er lagt ned flere sengeplasser enn det er bygd opp, likevel fremstiller ministeren en virkelighet som om at alt er bra.  

Vi mangler helsepersonell på alle nivåer, og vi har ventetider på opp mot 30 uker for ROP-behandling. Dette er vår virkelighet, dette lever vi, de pårørende, med daglig. 3 milliarder er ikke nok!  

Kjerkol skal snakke med fagfolk for å få vite hva som trengs, men hvorfor vil ikke helseministeren snakke med oss pårørende? Vi har bedt om møter, men vi blir ikke hørt.  

LPP er glad for at NAV-garantien skal tre inn fra 1. juli. LPP håper at den skal handle om å gi unge voksne livsmestring og en meningsfull hverdag, som kan motivere og skape gode øyeblikk. At den ikke bare skal handle om at unge voksne som faller utenfor må ta en utdanning som for mange kan virke meningsløs. 

Det gjenstår å se om dette kun blir fine ord.