LPPs innspill til statsbudsjettet (kommunal- og forvaltningskomiteen)

LPP har levert innspill til statsbudsjettet 2024, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i dag.
Hovedpunktene i LPPs høringsinnspill er:
  • Det må etableres pårørendesentre i hele landet
  • Kommunene må tildeles øremerkede midler til FACT- og FACT Ung-team
  • Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby pårørendetiltak i den kommunen hvor den pårørende bor
  • Det må settes av midler til opplæring av møteledere i Åpen Dialog, mv
  • Kommunene må satse på – og prioritere – unge med psykisk sykdom
  • Kommunene må satse på lavterskeltilbud som meningsfull hverdag
  • Aktivitet og arbeid må tilbys dem som kan ha nytte av dette.

Innspillet i sin helhet finner du her.