Bilde av Anna Cecilie Jentoft, Irene Ojala og Siv Moslet

Høringsuttalelse: Nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud

LPP har levert høring angående nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud i Troms UNN, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets Helse og omsorgskomiteen. Les høringsuttalelsen nedenfor.

 

Høringsuttalelse vedr nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud.

Grunnlaget for medikamentfritt behandlingstilbud er brukermedvirkning. Tilbudet ble jobbet frem av bruker- og pårørende organisasjoner fordi vi så behovet for et tilbud hvor brukermedvirkning sto i fokus. Nå er retten til reelle valg truet og LPP stiller spørsmål om hvorfor det er tilbud som gis til personer i psykisk helsebehandling som må lide for budsjettkutt.

Pasientens valgmulighet til en trygg og forutsigbar nedtrapping i sengepost kan forsvinne. Vi stiller spørsmål om arbeidsgruppen har reflektert over tilliten til organisasjonenes arbeid. Det er viktig og avgjørende at brukere tas med nettopp for at behandlingen skal bli best mulig. For å sikre en god og riktig behandling er valgmuligheter viktig og riktig.

Som pårørende har vi opplevd både fortvilelse over mislykket behandling og glede over riktig behandling. Vår erfaring er at for å lykkes med nedtrapping av medisiner må en ha god fagkompetanse, fagkompetanse som er bygd opp over år ved UNN. Vi vil også legge til at dette er et av få nasjonale tilbud som gis og er derfor er særdeles viktig. God behandling krever sengeposter og at personalet har tid til hver enkelt pasient. Dette gir trygghet til både bruker og pårørende.

LPP frykter at den verdifulle erfaringskompetansen og viljen til nytenking innenfor fagfeltet psykiatri vil forsvinne. LPP mener det gode arbeidet bør fortsette og videreutvikles ved UNN. Håpet er at dette også vil ha smitteeffekt til tradisjonell behandling med i mange tilfeller for store mengder medisiner.

 

Les mer om Medikamentfritt behandlingstilbud her

Les også LPPs innspill til statsbudsjettet (kommunal- og forvaltningskomiteen)

 

Logo Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og ruslidelser - LPP. til bruk for Nedleggelse av medikamentfritt