SubjectAid – distribusjon av brosjyrer

LPP distribuerer tusenvis av brosjyrer og filmer gjennom SubjectAid.

Gjennom nettsiden til SubjectAid kan de som jobber i skoler og relevante foretak helt gratis bestille informasjonsmateriell fra LPP samt mange andre organisasjoner.

Både lærere, utdannings- og yrkesrådgivere samt annet skolepersonell henter materiell fra subjectaid.no, som har blitt en av Norges største nettsteder for lærere. De driver også sin virksomhet i Sverige og Finland, og totalt velger ca. 150 000 lærere å bestille trykt undervisningsmateriell og laste ned digitale supplement fra dem. Hver måned distribuerer SubjectAid over 200 000 eksemplarer av undervisningsmateriell i Norden.

Så langt i år har LPPs brosjyrer om selvmordsforebygging og den tilhørende filmen blitt bestilt 2812 ganger.

Brosjyren og filmene om barn som pårørende som ble lansert hos SubjectAid i starten av august er allerede blitt sendt ut og lastet ned 246 ganger.

Vi anser SubjectAid som et effektivt distribueringsverktøy, som gjør det lettere å nå ut med viktig informasjon til vår yngre målgruppe.

Ta gjerne en titt på nettsidene deres her