Psykisk sykdom overskygger somatisk sykdom

I forbindelse med at UKOM i dag har lagt frem rapporten Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse, har LPP sendt følgende pressemelding:

UKOM har i dag lagt frem en rapport om somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Rapporten konkluderer med at psykisk sykdom kan overskygge somatisk sykdom. LPP er ikke overrasket over rapportens konklusjoner.

Rapporten påpeker at det god helsehjelp å involvere pårørende! LPP støtter dette 100%. Når pårørende ikke blir hørt, eller mister retten til å uttale seg, kan en viktig del av den enkeltes sykdomshistorie forsvinne. Som pårørende, kan vi si noe om hvem pasienten er og hva deres ønsker og behov er. Pårørende har informasjon om pasienten som kan hjelpe til med avklaring, og kan motivere pasienten til å si ja til riktig helsehjelp.

For en gruppe som allerede lever 15 – 20 år kortere enn resten av befolkningen, er dette alvorlig og kan få dødelig utfall. Vi har ingen å miste, avslutter landsstyreleder i LPP, Anna Cecilie Jentoft, samtidig som hun minner om at pårørende må involveres i større grad enn i dag.

Kontaktperson: Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft, tlf 40 22 46 37

 

UKOMs rapport kan du lese her.