Julebrev 2021

Kjære medlem,

Enda ett år med unntakstilstand, men vi har likevel hatt noen møtepunkter.
Siden siste medlemsbrev i november har vi hatt en vellykket utflukt med 13 deltakere til julekonsert i Bø og med mat etterpå på restaurant. Dette var før reglene igjen ble innskjerpet, og innenfor restriksjonene som da gjaldt.
Vi gjennomførte også fysisk årsmøte i slutten av februar. Vi var ikke mange deltakere, 12 stk og som var max antall på den tida. Godt å møtes.
Ellers har vi fortsatt hatt ukentlig vandring på 5 km på Sortland, unntatt i perioden juli til midten av august. Noen har også deltatt i grupper med annen fysisk aktivitet utendørs, men færre på trening på treningssentre dette året.
Vi jobber for et bedre psykisk helsevern for de vi er pårørende til og for å ivareta våre medlemmers interesser og egen psykiske helse.
Vårt styre deltar i brukerrådet i Sortland. Her kan vi komme med forslag og innspill til endringer. Vi oppfordrer dere til å sende forslag til oss. Neste møte i brukerrådet er 21.februar. Lpp årsmøte er den 24.februar, innkalling kommer.
For å gjøre både psykisk helse og pårørendes interesser mer synlig i offentligheten, har vi av og til pressemelding i Bladet Vesterålen. De er velvillige og tar inn det vi sender og bidrar slik til at vi vises mer. Siste sak vi hadde var «Å være pårørende til psykisk syk og utfordringer», i avisa den 2.desember.
Vi satser på at 2022 skal bli et år der flere av dere vil delta på våre arrangement. Til slutt vil vi ønsker alle våre medlemmer i Vesterålen En riktig god jul, og forhåpentligvis et bedre år i 2022 enn i 2021.

Med hilsen
Aud, Hugo, Kari, Guri og Per – for LPP Vesterålen styret