Innbydelser 1.halvår 2020

Alle LPP- medlemmene er hjertelig velkomne til følgende treff 1. halvår 2020:

 

Innbydelser_1_halvår_2020