Medlemsbrev sommeren 2021

Vi nærmer oss sommeren, pandemien er her fortsatt og også denne sommeren kan bli
annerledes enn vi alle ønsker oss. Forhåpentligvis er de fleste av oss fullvaksinert gjennom
tiden som kommer, og vi håper alle kan finne tid og rom til hygge og avkobling.

Årsmøtet i laget ble avholdt digitalt 29.mai og nytt styre ble valgt. Vi takket av Eva-Brit
Langva for den fantastiske innsatsen hun har gjort som leder i 6 år, og hun blir med videre
som styremedlem, men med permisjonen den tiden hun er under behandling av brystkreft.

Arild Kvamme ble valgt som ny leder, har lang erfaring og brennende opptatt av hvordan
mennesker som sliter med sin psykiske helse har det rundt oss. Han gir det lille ekstra i møte
med andre mennesker og vet hva det vil si å være pårørende og bruker av psykisk
helsetjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten. Som mangeårig leder av Mental Helse
er han godt rustet for arbeidet. Man kan hjelpe pårørende med tunge omsorgsoppgaver
gjennom å hjelpe de som sliter, tenker Arild.
Arild er ansatt som erfaringskonsulent i LPP og har siste året gjennomført fagutdannelse for
erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus ved Kompetansesenter for brukererfaring og
tjenesteutvikling – KBT Fagskole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPP har flere nye medlemmer av styret, og ny nestleder er Kimberley Trettø som også er
kasserer.
Vi sender ut medlemsbrev 2-3 ganger i året og legger ut informasjon om arrangement og
annet på LPP sin hjemmeside lpp.no og på vår Facebook-side Pårørende Ålesund og omegn –
LPP&MH. Følg gjerne siden vår for å holde deg oppdatert.
Tips gjerne andre om arbeidet vårt, vi ønsker og trenger alle medlemmer vi kan få for å stå
sterkt og ha gjennomføringskraft i det vi holder på med. Har du lyst å bli aktiv likeperson? Ta
kontakt for mer informasjon om hva det kan innebære.

Får du mail fra LPP sentralt? All e-post som masseutsendes kan havne under fanen sosialt,
reklame eller søppelpost i din e -postkasse og let der om du ikke finner den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER 🌞

Vennlig hilsen
Eva-Brit Langva avgått leder
Arild Kvamme nyvalgt leder