Møteplassen 8 januar klokken 19.00 på Skansen Aktivitet

Bare i Ålesund er tusenvis berørt ❤ De siste ukene har ikke vært like gode for alle, mange har blitt berørt av andres avhengighet på en negativ måte. Det er ikke lett å miste grepet for rus,…

Ålesund er årets pårørendekommune! LPP gratulerer!

13. november delte helse- og omsorgsminister Bent Høie for første gang ut prisen for årets pårørendekommune. Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre…

Pårørendeprosjekt i Ålesund

LPP Ålesund og omegn driver ett pårørendeprosjekt innen psykisk helse og rus.  Pårørende er gjerne en gruppe som faller mellom to stoler, og vi har startet en rådgivning- og veiledningstjeneste…