Sommerhilsen til medlemmer i Nord

Her Nord går solen aldri ned, lokallaget har tatt historiske steg langt ut på vidda.

LPP går nye veier og tar et kunnskapsgrep som inkluderer kulturforståelse fra hjertet.

Kjære medlemmer og pårørende som bor i Nord Norge. Vi satser på et sted å høre til hvor pårørendesamarbeidet følger hjertespråket.

Lokallagene har tatt nye grep for å gjøre LPP bærekraftig. Den STORE nyheten er at LPP Harstad og LPP Tromsø vedtok på sine årsmøter å fusjonere til et samlet lokallag for Troms og Finnmark

Det nye lokallaget LPP Troms og Finnmark satser på et nytenkende og bærekraftig lokallag i Nord. Hovedkontoret for vårt nye lokallag og fylkesstyre vil fortsatt ha lokal og regional base på PIN-Senteret Pårørendesenteret i Nord.

PIN-Senteret Pårørendesenteret i Nord ligger i Harstad å drives regionalt og lokalt av LPP i tillegg til frivillige ressurser og samarbeidsparter. PIN-Senteret er et lavterskeltilbud for ALLE pårørende og Deres nære ressurser. Vi er et støttesenter for alle pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i Nord.

PIN-senteret ble opprettet i 2020 av pårørendeorganisasjon LPP Harstad – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og drives i samarbeid med ulike aktører på kunnskaps feltet.

PIN-Senteret tilbyr Drop in mandag og torsdag kl 14-18 sted Jonasliesgt 7 (lokalt Harstad) i tillegg tilbyr vi avtale om rådgivning på PIN -senteret eller digitalt for familien eller hver for seg. Øvrige tilbud etter avtale: Pårørende Møteplass, unge pårørende, ungt nettverk, mestringskurs og velvære, hybrid undervisning, studentpraksis, selvhjelpsgruppe, pårørendemedvirkning m.m

PIN-Senteret vil sammen med samarbeidsparter satse på etablering av lokale treffsteder for pårørende i vår region. Vi De pårørende, å vår heiagjeng vil satse på gjenvinning og annerkjennelse av menneskelige ressurser. VI vil legge tilrettelegge for god pårørendeinolvering, støtte og medvirkning.

PIN – senteret kommer med ny facebook og Instagramside i juni følg hjemmeside vår lpp.no for info om kommende arrangement kontaktadresse epost lpptromsogfinnmark@lpp.no

Vi håper du blir med videre i flokken vår. LPP Troms og Finnmark trenger din støtte og kunnskap.