Oppføringer av Webmaster

Solberg talte til landsmøtet

Stortingsrepresentant og partileder Erna Solberg (H) var invitert til å holde hilsningstale til LPPs landsmøte. Hun fortalte at hun har vokst opp med en ydmykhet for at alle kan få psykiske problemer, og presiserte hvor viktig det er at pårørende blir fulgt opp og møtt med respekt.

Tenker nytt om morgendagens omsorg

– Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes og bedre. Dette er en mulighetenes melding. Med ny teknologi og bedre løsninger, kan mange klare seg bedre i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Hvem skal få Tabuprisen 2013?

Hvem fortjener Tabuprisen 2013?

Tabuprisen blir lagt merke til som en viktig anerkjennelse for innsatsen til dem som får den! Rådet for psykisk helse ønsker forslag til kandidater fra dere.

Kjenner du til individuell plan?

Alle mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP).

Denne rettigheten er det mange som ikke kjenner til.