Nye samtalegrupper september 2021

Nye samtalegrupper september 2021

LPP Bergen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, gir et tilbud til pårørende som trenger hjelp i hverdagen. Vi har i flere år gitt tilbud om deltakelse i samtalegruppe.

Tilbudet er beregnet for:

Søsken til personer med psykisk lidelse Ektefelle/samboer til personer med psykisk lidelse Foreldre til personer med psykisk lidelse

Voksne barn av personer med psykisk lidelse.

Vi starter snart samtalegruppe med veiledere Liss Solvang og Tone Kildedal.

Dato: Ultimo september Kl. 18.00. Sted: Tilpasset  COVID restriksjonene

 

Vi møtes hver 14.dag. Det enkelte møtet varer i 2 timer og vi treffes 4 ganger. Samtalegruppen kan utvides til 5 møter hvis det viser seg å være behov for dette.

Deltaker i en samtalegruppe må være minimum 16 år. Deltakelse i en samtalegruppe forutsetter medlemskap i LPP Bergen. Er du ikke medlem kan du melde deg inn i LPP Bergen første kvelden.

Enkeltmedlemskap: 300 kr

Familiemedlemskap (2 personer): 420 kr  + 64 kr pr person utover dette Ungdomsmedlemskap (t.o.m. fylte 30 år): 150 kr Støttemedlemskap personlig: 300 kr Støttemedlemskap bedrift/organisasjon: 560 kr.

 

Hvis du finner ut at dette er noe du har behov for, eller du kjenner noen som kan ha behov for dette; ta kontakt.

På grunn av covid -19 – situasjonen kan vi kun ta imot 4 deltakere i hver gruppe.

Senere vil vi starte en gruppe til.

For påmelding vennligst send e-post til tone.kildedal@gmail.com

 

Vennlig hilsen LPP Bergen