«Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten psykofarmaka?»

Fagkonferanse på Litteraturhuset 8. februar kl 17-21.

Ingen påmelding nødvendig.

Link til livestream her 

Det vi vet…

Omtrent halvparten av befolkningen vil lide av en psykisk lidelse i løpet av livet. Mer enn halvparten vil kjenne på kroppen psykisk u-helse, enten som pasienter, eller som pårørende.

Mange pasienter vil kunne leve gode, i hvert fall anstendige liv, takket være behandling, terapi og bruk av medisiner. En del av disse pasienter blir helt symptomfrie og sklir tilbake i et «normalt» liv.

Men for noen andre, vil denne løypa ikke være helt smertefritt. Noen vil ikke oppleve noen form for nytte av medisiner, tvert imot. Mange opplever å få en medisin-basert behandling som ikke hjelper og som fører til en forverring av livskvaliteten.

For å kunne møte flest mulig med riktig behandling er det behov for mer åpenhet, kunnskap og forståelsen.

 

Det vi ønsker …

Hvilke reelle alternativer til medisiner finnes?

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandlingen med psykofarmaka?

Debatten om medisinfri behandlingtilbud har fått nytt liv i løpet av høsten 2016. Nå etableres det flere ulike modeller for medisinfrie tilbud rundt i landet.

For at disse skal kunne fungere optimalt og skal kunne danne et reell alternativ til medisinbasert behandling, er et nødvendig å hente inn ny kunnskap. Samarbeidet mellom brukere, pårørende og helsemyndigheter blir helt sentralt i dette.

 

Fellesaksjonen ved Stiftelsen Humania…

Inviterer i dag til en fagkonferanse på Litteraturhuset, der ledende norske og internasjonale fagfolk vil prøve å belyse sammen hva er kunnskapsgrunnlaget for bruk av psykofarmaka og hva kan reelle alternativer være.

Aksjonen ønsker å bidra til en større grad av åpenhet rundt disse tema, gjennom deltakernes samtale og dialog.

Mer info om konferansen finner du her: stiftelsenhumania

 

Det handler om valgfrihet…

Medisinfri behandling handler ikke om å være i mot medisiner. Det handler om muligheter til å velge den behandlingen man selv har mest tro på. Medisinfrie enheter betyr ikke at brukeren blir nektet medisiner. Det betyr at medisiner ikke er en viktig del av behandlingen som tilbys