Møteplass

Møteplass i er full sving. Dette er en arena for brukermedvirkning på systemnivå – hvor pårørende og fagfolk innen psykisk helse møtes som likeverdige parter til erfaringsutveksling og gjensidig læring.

LPP har i dag tre møteplasser – i Drammen, Harstad og Lillehammer. Deltakerne herfra skal møttes til erfaringssamling i Oslo 15. november 2017.

LPP arbeider med å få på plass flere møteplasser i 2018.

Mer informasjon finner du her.