Oppføringer av Webmaster

LPP Ålesund: Har du et ønske om å være med å starte opp pårørendearbeid i Ålesund?

Brenner du for pårørende? Har du erfaring som pårørende og forståelse for pårørendes behov og utfordringer? Har du et genuint ønske om å kunne være med å starte opp pårørendearbeid i Ålesund? LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse) er en landsomfattende ideell interesse-og brukerorganisasjon. LPP Ålesund og omegn har fått innvilget tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet […]

Nå kommer Pakkeforløp!

Nå begynner arbeidet med pakkeforløp for fullt! » Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.» Vi i LPP er svært godt representerte med Anne-Grethe Terjesen som rådgiver for brukermedvirkning, Astrid Gytri (LPP Sogn og fjordane) og Anne Sund (LPP Telemark). STÅR PÅ med […]

«Å være pårørende til en med psykiske lidelser»

«Pårørende er de viktigste støttespillerne for den som er syk, men å stå i krevende pårørenderoller over tid, kan være belastende. Barn er ekstra utsatt.» Psykolog spesialist Kari Backmann snakker om belastninger, utfordringer og selvmestring som preger pårørendes hverdag.   Les hele artikkelen på Psykologi Forenings nettside: Å være pårørende til en med psykisk lidelse