Pårørendeprosjekt i Ålesund

LPP Ålesund og omegn driver ett pårørendeprosjekt innen psykisk helse og rus. 

Pårørende er gjerne en gruppe som faller mellom to stoler, og vi har startet en rådgivning- og veiledningstjeneste der pårørende innen psykisk helse og rus kan henvende seg. Vi tilbyr støttesamtaler, og vil på sikt få igang gruppesamtaler om vi ser at behovet er der. Mennesker i livskrise som f.eks. sorg og skilsmisse, er også velkommen til samtale.

Prosjektet er et lavterskeltilbud; man trenger ingen henvisning for å komme til oss og det koster ikke penger å bruke oss. Det er heller ingen ventetid.

Vi svarer omgående på henvendelser på mail, melding eller telefon og tar interesserte inn til samtale fortest mulig for å kartlegge behovet.

Noen har bare behov for å stikke innom for en kopp kaffe og en prat, mens andre har langt mer alvorlige problemer i hverdagen. Vi drar også på hjemmebesøk rundt i de ulike kommunene om det skulle være ønskelig. Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet til drift og til å ansette en erfaringkonsulent i en 50% prosjektstilling, i første omgang for ett år. Vi har nå søkt om utvidelse og forlegning av prosjektet. Vi har også fått midler fra Rotary, Sanitetskvinnene og Haram kommune.

Vi drifter også «Møteplassen», ett tilbud der pårørende kan komme å få seg en kopp kaffe, møte andre likesinnede, samt tilbys kursing og foredrag om hvordan håndtere en vanskelig hverdag. Dette foregår den 2. mandagen i måneden i Ålesund.

Emthe Vollstad O’Neill som er vår erfaringkonsulent, har bachelorutdanning og holder nå på med en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis, i tillegg til å ha lang bruker- og pårørendeerfaring. Mottoet hennes er å møte mennesker der de er, med de ressurser de har, i den livssituasjonen de er i.

Vi har kontorer i Parkgata 10 i Ålesund, og kontoret er åpent mandag 9-15, onsdag 16-20 og torsdag 9-15.

Pårørendeprosjektet kan nås på tlf 48 23 16 44 og på mail: erfaringskonsulenten@outlook.com.

Vi er også å treffe på Facebook.com/Pårørendeprosjektet.