Ålesund er årets pårørendekommune! LPP gratulerer!

13. november delte helse- og omsorgsminister Bent Høie for første gang ut prisen for årets pårørendekommune.

Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre og til ulike diagnoser. Samtidig har de forankret arbeidet med pårørende helt opp i rådmannens stab. Pårørendearbeidet i Ålesund kommune har også sine ildsjeler, men forankringen gjør at arbeidet er mer sikret og strukturert, sier jurymedlem og daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

Du kan lese mer om årets pårørendekommune her.

LPP gratulerer Ålesund kommune og LPP Ålesund med den velfortjent prisen!

Bildet viser leder i LPP Ålesund, Eva-Brit Langva (t.v.) og erfaringskonsulent i Pårørendeprosjektet, Emthe Vollstad O’Neill.
Fotograf: Nils Erik Langva.

Møteplass

Møteplass i er full sving. Dette er en arena for brukermedvirkning på systemnivå – hvor pårørende og fagfolk innen psykisk helse møtes som likeverdige parter til erfaringsutveksling og gjensidig læring.

LPP har i dag tre møteplasser – i Drammen, Harstad og Lillehammer. Deltakerne herfra skal møttes til erfaringssamling i Oslo 15. november 2017.

LPP arbeider med å få på plass flere møteplasser i 2018.

Mer informasjon finner du her.

Nytt fra sekretariatet

Etter mange måneder med bare én ansatt, er LPPs sekretariat nå bemannet med 2,5 årsverk. I tillegg til daglig leder Anne-Sophie Redisch, har vi nå Imen Hasnaoui, prosjektleder og Linda Kristiansen, organisasjonssekretær i 60% stilling. Begge tiltrådte 6. november 2017.