Informasjonsmøte om rettighetene til pårørende i psykisk helsevern og rus. Ved Hanne Skui, seniorrådgiver og advokat og Vårin Hellvik, advokat, fra avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet.

29. oktober kl 1630 – 1730.

Sted: PIO-Pårørendesenteret i Oslo

 

Møtet vil gi informasjon om endringer i pårørendes rettigheter, og forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

 

Helsedirektoratets brosjyrer er oppdaterte i forhold til lovendring vedr. samtykkekompetanse.

Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf

Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf

 

Under er en oppsummering gjort av LPP av innholdet i brevet og brosjyrene om pårørendes rettigheter.

 1. Mangler pasienten samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til informasjon og medvirkning på lik linje med pasienten.
 2. Uavhengig av samtykkekompetanse har pårørende rett til informasjon om:
 3. Vedtak om tvungen observasjon – og opphør
 4. Vedtak om tvungen psykisk helsevern  i og utenfor institusjon (TPH og TUD) – og opphør
 5. Årsvedtak om forlengelse av tvungen psykisk helsevern (i/utenfor institusjon– og opphør
 6. Overføring uten samtykke (for eksempel poliklinisk oppfølging i stedet for innleggelse)
 7. Pårørende har rett til å uttale seg i forkant av vedtak om TPH og TUD. Pårørende har også rett til å uttale seg i forkant når slike vedtak oppheves. Pårørende har rett til uttale seg ved vedtak om forlenging av TUD (årsvedtak)
 8. Pårørende har en selvstendig klagerett på vedtakene nevnt ovenfor
 9. Pasienten kan nekte pårørende underretning om bruk av tvangsmidler (skjerming, isolasjon, ransaking, beslag, innskrenking av kontakt med omverden, beltelegging, tvangsmedisinering) – men..

Er det åpenbart at pasienten selv ikke er i stand til å ivareta sine interesser, skal pårørende ha informasjon om slike tvangsvedtak for å kunne ivareta pasientens interesser og/eller klage på slike vedtak (jrf. Vurdering av samtykkekompetanse).

 1. Pasienten har rett til å nekte nærmeste pårørende informasjon om egen helsetilstand, når han/hun vurderes til å ha samtykkekompetanse. Pårørende har likevel rett til informasjon når:
 2. Pasienten vurderes til å kunne være en fare for seg selv eller andre (risiko for voldsutøvelse, selvskading, spiseforstyrrelser, selvmord)
 3. Pårørende henvender seg til institusjonen; rett til generell info (NB! ikke brudd på taushetsplikta når info allikevel er kjent for pårørende – pårørende kjenner til diagnose, for eksempel)

 

Førpremiere på filmen «Føniks»

I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangeres en eksklusiv førvisning av filmen Føniks.

Dette skjer på Gimle kino 10.10 klokka 18.00.  

Regissør Camilla Strøm Henriksen og familieterapeut Elisabeth Jølstad Hilde møtes til en varm samtale før filmen. Vi får høre fra to eksperter; En regissør som selv har opplevd hvordan det er å ha en syk mor, og en familieterapeut som til daglig jobber for å finne de beste løsningene for barna det gjelder.

«Føniks» handler om barn som må ta voksenrollen for foreldre som ikke klarer det. Filmen hadde verdenspremiere i Toronto i september, og får sin Norgespremiere 12.10.

Det er PIO- Pårørendesenteret i Oslo og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse som inviterer til denne eksklusive førpremieren.

Velkommen til en visning utenom det vanlige på Gimle kino.
Billettene kjøper du her: https://bestill.nfkino.no/(S(50jumcmnrs5jxwnxvwduxvoy))/BillettSystem/ChooseTicketCategories?firmId=3&showId=10044477&cbn=1537450408450&backUrl=https%3A%2F%2Fwww.nfkino.no%2Foslo%2Fprogram%2Faktuelle%2F

Se arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/238869640113912/

Program for markering av Verdensuken for psykisk helse i Harstad, Kvæfjord og Skånland

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober.

Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse.

Se mer info her: Harstad Program Verdensuka 18

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Her finner du mer info om pakkeforløp innen psykisk helse og rus.

LPP minner om de overordnede målene som er:

 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor.
 • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.
 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp.
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-pakkeforlopene-for-psykisk-helse-og-rus-bedre-behandling-og-mer-forutsigbarhet/id2610736/

Facebookdonasjoner

Tusen takk for alle facebookdonasjoner!

 Etter tips fra lokallagsleder i Ålesund søkte vi før sommeren Facebook om godkjenning som mottaker av bidrag via innsamlinger.

Dette kom på plass og vi er blitt gledelig overrasket over givergleden vi har opplevd siden da.

Donasjoner gis gjennom innsamlingsaksjoner som kan opprettes via vår facebookside.

Dette er bidrag som kommer foreningen og det viktige arbeidet veldig godt til nytte!

 

Tusen hjertelig takk!:)

Konferanse: Patologisering og medikalisering av livet

Konferanse med Joanna Moncrieff, Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald

Oslo, Litteraturhuset 13. november kl. 17.00–21.00.  Gratis adgang. Ingen påmelding.

Program

17.00: Velkommen

17.15–18.00: Patologisering av livet v/ Tor-Johan EkelandFor et par hundre år siden påtok datidens legevitenskap seg i humanitetens navn en stor oppgave: å få orden på «galskapen», utrede den, klassifisere den og kurere den. Det har ikke vært noe vellykket prosjekt. Det man har oppnådd er at mer og mer av livets utfordringer, lidelse og smerte underlegges medisinens språk, tiltak og kontroll. Det som nå trengs, i humanitetens navn, er en avmedikalisering; en tilbakeføring av lidelse til språket om det å være menneske.

18.15–19.00: The myth of the chemical cure: exploring the real nature of psychiatric drugs and the consequences of their usev/ Joanna MoncrieffThe nature of psychiatric drugs, what we know and don’t know about what they do to the brain with repeated and long-term use and how these changes affect the experience of withdrawal; study on antidepressant withdrawal and antipsychotic withdrawal.

19.15–20: Moncrieff continues.

20.15–21.00:Consequences for practice: A conversation between Joanna Moncrieff and Magnus Hald

Konferansen er søkt godkjent som tellende i profesjonsforeningene

Innledere

Tor-Johan Ekeland er professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde (II). Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg. Med relevans for psykisk helsevern har han bidratt med forsking innen recovery-perspektivet, psykoterapi som kommunikativ praksis, og epistemologiske arbeider med fokus på forholdet mellom kunnskap, styring og praksis.

Joanna Moncrieff is  a psychiatristand Senior Lecture at University College London. Moncrieff was for 10 years a consultant for a psychiatric rehabilitation inpatient unit, helping people with severe and long-lasting mental health problems. For the last 3 years she have been based in various community mental health services in North East London.                                                                                                                                               As an author, Dr. Moncrieff has written extensively on psychiatric drugs and her books include The Myth of the Chemical Cure, A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs and The Bitterest Pills: the troubling story of antipsychotic drugs.                                                                                                                               Moncrieff is one of the founding members of the Critical Psychiatry Network which consists of psychiatrists from around the world who are sceptical of the idea that mental disorders are simply brain diseases and of the dominance of the pharmaceutical industry.

Magnus Hald er psykiater og klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).Han er opptatt  av  relasjons- og nettverksperspektivet i utviklingen av psykisk helsevern. De siste årene har han dessuten være engasjert av etableringen av Medikamentfri behandlingsenhet ved UNN.

Innspill til Norsk psykologforenings hovedsatsingsområde

LPP har sendt følgende innspill til psykologforeningens hovedsatsingsområde for perioden 2019 – 2022:

Tema: God livskvalitet og et meningsfullt liv for alle, også for de som anses som kronisk psykisk syke.

Begrunnelse: LPP mener at det brukes for lite ressurser på de som er alvorlig psykisk syke. Mange faller i kategorien kronisk psykisk syke etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Vårt inntrykk er at mange av disse har for dårlig livskvalitet, med en hverdag uten innhold. Vi viser til Arnhild Lauvengs doktoravhandling.

Pårørende Møteplass

En gjensidig lærearena for pårørende og fagfolk.

På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Program og mer info her: Pårørende MøteplassTromsø Høst 2018

Seminar – Hva er psykose/schizofreni?

Undervisningsseminar 17. og 31 oktober.

Sted: Brinchmangården i Bærum.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Arrangør: Forsknings- og utviklingsavd, Psykisk helse og rus, Vestre Viken og LPP Bærum

Mer info: Seminar om schizofreni og psykoselidelser