Pårørende Møteplass Harstad – Vår 2019

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har utfordringer med rusmidler?

På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk for å utveksle erfaringer og kunnskap om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusutfordringer.

 

Pårørende Møteplass Harstad 2019 VÅR

Program for markering av Verdensuken for psykisk helse i Harstad, Kvæfjord og Skånland

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober.

Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse.

Se mer info her: Harstad Program Verdensuka 18

Pårørende Møteplass

En gjensidig lærearena for pårørende og fagfolk.

På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Andre yrkesgrupper, politikere inviteres.

Les mer: Pårørende Møteplass Harstad Høst 2018

Harstad Tidende

Reportasje i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

 

Harstad Tidende – 19-03-2018

Pårørende Møteplass Våren 2018

En gjensidig lærearena for pårørende og fagfolk.

På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Andre yrkesgrupper, politikere inviteres.

Pårørende Møteplass Vår 2018 Harstad

 

LPP Tromsø, andre lokallag/ pårørende kan med støtte fra eget lokallaget/LPP delta på Pårørende Møteplass.

Vi deler med glede våre erfaringer i Harstad.