Åpent brev til Helse Førde

LPP Sogn og Fjordane har sendt åpent brev til Helse Førde:

2018.11.20 Ope brev til Helse Førde