Brev til Helse Førde

Ubrukte midlar i budsjett for Klinikk for psykisk helsevern og uløyste oppgåver

Helse Førde (HF) legg fram Årleg melding for 2020 der «Den gyldne regel» heller ikkje i år er fylgt opp. Nedgangen i kostnad innan psykisk helsevern (PHV) / tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) var på 7,8 %, medan reduksjonen innan somatikk var berre 2,1 %.

Ledelsen og styret i Helse Førde har ved fleire høve understreka at dei prioriterer psykisk helsevern. Men LPP er betenkt over at det blir omtalt som å prioritere eit fagområde når kostnadsreduksjonen er på nesten 8 %, samtidig som der er mange uløyste oppgåver.

…LES HELE BREVET HER