Aktivitetsmesse 25. oktober i Stavanger

Kom innom og se hvilke aktiviteter og tilbud som finnes innen psykisk helse- og rusfeltet i Stavanger-området! LPP Rogaland har også stand! Fyll dagene 2018

Er du medlem? Her er et tilbud til deg!

Er du medlem i LPP? Her er tilbud til deg!

PårørendePåfyll

Høsten 2018 i Sandnes - Stavanger-området: KL. 12.00 - 14.00 på en lørdags formiddag: LPP Rogaland inviterer til gode samtaler, gjensidig støtte og veiledning. Velkommen!  

PårørendePåfyll

HØSTEN 2018 - på Karmøy: LPP Rogaland inviterer til gode samtaler, gjensidig støtte og veiledning. Velkommen1

Nytt styre i LPP Rogaland

Årsmøte i LPP Rogaland ble i år avholdt på Scandic Forus Hotel. Vi starta med hyggelig lunsj før vi forflytta oss til møterom og årsmøtesakene. Styreleder og et styremedlem var på valg, i tillegg…

KS Læringsnettverk psykisk helse og rus – Recoveryorienterte tjenester

15 kommuner i Rogaland og Sunnhordland, samt representanter fra Helse Stavanger og Helse Fonna,  har siden høsten 2016 deltatt i et læringsnettverk i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund). Fagfolk…