Årsmøtet mars 2024

Årets årsmøtet ble avholdt på vakre Utstein kloster hotell. Nytt styre ble valg, og deltakerne fikk også med seg et nyttig foredrag av pasient- og brukerombudet, samt høre historien om LPPs spede begynnelse i nordfylket.

I årsmeldinga for 2023 kan du lese mer om hva vi bedrev dette året.

https://www.lpp.no/wp-content/uploads/2024/04/2024-Arsmelding-2023-signert.pdf