PårørendePåfyll og litt til

De fleste har sikkert sett, lest eller fått referert hele eller deler av Maud Angelica Behns minnetale til sin far, Ari Behn. Gjennom denne fikk vi igjen en bekreftelse på at vi som står på sidelinja og som gjerne vil gjøre alt vi kan for å hjelpe og støtte dem av våre som sliter med psykisk uhelse, har en tøff oppgave. Og av og til blir oppgaven helt umulig.

Maud Angelica Behn kom med en sterk appell til alle som sliter, om å søke hjelp. Som pårørende og brukerorganisasjon, erfarer vi dessverre at selv om hjelp finnes, er det ikke alltid like enkelt å finne fram til, eller få tilgang på den mest hensiktsmessige hjelpen/behandlingen i det psykiske helsevernet.

Som pårørende har vi ulike erfaringer i møte med helsetjenesten. Denne erfaringen kan vi bruke til å stå skulder ved skulder, til å støtte og rådgi hverandre, men også bidra til at tilgangen til adekvat psykisk helsehjelp blir enklere og enda bedre.

PårørendePåfyll er et forum for erfaringsutveksling for oss som er pårørende innen psykisk helsevern. Og vi hører gjerne på hvilken erfaring akkurat DU har med psykisk sykdom og psykisk helsevern, og hva du har behov for. Å møte andre i samme eller lignende situasjon som en selv, kan være en trøst og en støtte, i seg selv. Mange av oss har erfart det.

Minner derfor om at

PårørendePåfyll i nord er 2. torsdagen i måneden fra kl. 18.00-20.00. Merk nytt sted:  Brukerhuset i Helse Fonna regionen. Adressen er Karmsundsgt. 77, Haugesund. Første påfyll er kommende torsdag, den 9. januar. Da blir det også anledning til en omvisning på huset.

PårørendePpfyll i sør er 2. lørdagen i måneden, fra kl. 12.00 – 14.00. Sted som før: FFOs lokaler i Luramyrveien 25A, Sandnes, like i nærheten av Kvadrat kjøpesenter. Første påfyll er lørdag 11. januar.

Temakvelder

Vi vil også i 2020 arranger temakvelder som har fokus på informasjon og opplysning. Er det noen tema du gjerne vil ha belyst, gi oss tilbakemelding! Minner igjen om den første temakvelden som avholdes 9. januar i Luramyrveien 25A – der vi ser nærmere på begrepet «samtykkekompetanse». Fullstendig aktivitetsoversikt kommer vi med etter styremøte den 22. januar.

Kontorhjelp

LPP Rogaland har kontorlokale både i FFOs lokaler på Sandnes og Brukerhuset i Haugesund. I Sandnes har vi greid å organisere det slik at kontoret er bemanna fast noen timer hver torsdag. Vi har ikke greid det samme på Brukerhuset. Er det noen av dere som har mulighet til å bidra til at kontoret vårt t på Brukerhuset i Haugesund bemannes en dag i uka samt hjelpe til med PårørendePåfyll og temakvelder?

LPP Rogaland

6.1.2020