Brukerråd og brukermedvirkning – har du noe på hjertet?❤️

Helsemyndighetene og vi som er pårørende har samme mål: en helsetjeneste som fungerer optimalt! Men det er ikke alltid helsetjenesten og pårørende er enige i hva som er god behandling og oppfølging av den som sliter med psykisk uhelse og/eller hans/hennes familie.

For å skape en enda bedre helsetjeneste, er fagfolk pålagt å lytte til råd fra pårørende gjennom bl.a ulike brukerfora. Innspill og råd fra brukerrepresentantene, gis både ut fra egen kunnskap og erfaring, men ikke minst, andre pårørende sine erfaringer i møte med helsetjenesten.

LPP Rogaland har medlemmer i 10 ulike brukerfora i Rogaland. Vi gjør så godt vi kan, men trenger å høre erfaringer fra flere pårørende. Brukerrepresentantene kan IKKE ta opp enkeltsaker i brukerrådene. Men hvis du tenker at noe av det DU har erfart, kan føre til en bedre og mer treffsikker helsetjeneste for flere, ta kontakt med en av våre brukerrepresentanter. Du behøver ikke være medlem i LPP for å ta kontakt.

Her er en oversikt over brukerfora og brukerrepresentanter

Vi vil gjerne høre fra deg 🙂